Endodonti nedir?

Dişlerin iç kısımlarıyla ilgili problemlere müdahale eden ve çözüm üreten bilim dalına Endodonti denir. Endodonti diş hekimliği; diş pulpası ve dişi çevreleyen dokularla ilgili hastalıklara bakan ve teşhis ile tedavisi yürüten diş hekimin branşıdır. Özetle Damar-sinir paketini barındıran canlı doku, kanal tedavilerin gerçekleştiği ana bilim dalı. Diş tedavisinde ise en korkulan tedavi genelikle kanal tedavisi olur. Kanal tedavisi iki bölümde yapılmakta buda eğer ki kanal tedavisi canlı dişlerde uygulanacaksa tek seans, ama canlılığını yitmiş diş ise o zaman genelikle iki seans uygulama yapılmakta.

Pulpa nedir?

Ağız boşluğumuzda bakteriler bulunur. Bu bakteriler ise zararsızdır,tetikleyici unsur olmadığı sürece. Ağzımız da ki bakteriler ise  Aldığımız gıdalar ile birleşerek ağzımızda asitlerin oluşmasını sağlamaktadır.
Ağzımızda biriken asitleri eğer ki ağzımızdan uzaklaştırmazsak mineye zarar verir ve mine tabakasında çürük oluşmasına neden olur.

endodonti nedir
endodonti diş hekimliği nedir

Zarar gören mine tabakası tedavi edilmezse o zaman mine tabakasının altındaki dentin takasına geçer. Diş tabakasında oluşan çürükler dentin tabakasına geçtiğinde ise ağrı yoluyla bizi uyarır.Bu yaşananlara karşın yinede dişlerimizi ihmal ederde tedavi ettirmezsek bir müddet sonra mikroorganizmalar pulpa içindeki damar ve sinirleri harap ederek iltihabın oluşmasına neden olacaktır. Pulpa‘da dişin iltihaplanmasının diğer yolu ise travmalardır.Bu da dişe bir darbe gelmesi, kök ucundan dişin köküne giren damar ve sinirlerin kopmasına ve böylece dişin canlılığını yitirmesine sebep olacaktır. Zarar görmüş diş köklerine herhangi bir yol ile mikroorganizmaların eklenmesi pulpanın
iltihabına neden olacaktır.

Pulpa’nın tedavisi:

Pulpanın, herhangi bir sebep den dolayı iltihaplanması durumunda,tedavi olarak dişin siniri alınarak kanallar sterilize edilir ve
ardından dolgu yapılır. Pulpa hastaların tanısı ise zarar gören dişin üzerine vurulduğunda(Perküsyon) hasta ağrıyı hisseder. Eğer ki diş ölmüş ise o zaman hasta ağrıyı hissetmez ve kök ucunda lezyon oluşumu mevcuttur. Bu gibi hastaların teşhisi ise yüzde şişme veya röntgen alınması sonucu yapılır. Diş kliniklerinde mevcut olan radyografiler ve yanında dijital radyografiler ile tedavinin her aşamasında kullanılmaktadır.
Kanal tedavisi yapılırken ağrıya yol açamaması için lokal anestezi uygulanır. Pulpa’da dişin ağızda görünen korun kısmından dişin sinir tabakasına açılan bir oyuktan dişin çene kemiği içindeki kök kısmına giriş yapılarak tedavi uygulanır. Dişin sinirleri kök kısmındaki kanallarda bulunmaktadır. Dişlerde bulunan kanallar kişiye göre değişmekte. Kiminde 1,2,3 kanalı, kimde ise daha fazlada olabiliyor. Pulpa tedavisin ise kanalların şekillendirilip mikroorganizmalardan arındırılması ve uygulanan tedavi ile genişletilen kanalların doldurulması işlemidir. Tedavide diş kuron kısmının gördüğü harabiyetin büyüklüğüne göre restorasyon yapılır ve dişin estetik ve fonksiyonel olarak devamlılığı sağlanır.

Kanal tedavisinde uygulanan aşamalar:

•Radyografi alınarak sorunlu diş tespit edilir.
•Diş canlı ise lokal anestezi uygulanarak diş ve çevre dokulardaki duyarlılığın yok edilir.
•Pulpaya ulaşılacak boşluğun oluşturulması için dişin mine ve dentin tabakalarındaki çürükler temizlenir.
•Dişin izole edilmesi için rubber dam takılır.
•Elektronik aletlerden faydalanarak çalışma uzunluğu saptanır ve radyografi ile teyit edilir.
•Döner alet sistemleri yardımlarıyla kök kanal içindeki enfekte dentin tabakaları ile mikroorganizmalar yok edilir.
Kanal tedavisi aşamasında diş canlı değil ise kök kanalı içine konulacak kanal antiseptiği ile belirli bir süre beklenmesi ve sonraki buluşmada kök kanallarının doldurulması yapılır.
•Kök kanalı tedavisinden sonra, dişin çevre dokularla ilişkisi kesilerek enfeksiyonun bir daha oluşmaması ve dişin çevre dokularında meydana gelmiş bir hasar varsa onarılır.
Kanal tedavisinin bitiminde özelikle canlı dişlerde yapılan tedavinin ardından, dişte birkaç gün katlanabilir bir ağrı veya dişin üzerine basıldığında ağrı oluşabilir. Bu oluşacak ağrı, kanal tedavisinden sonra normal bir ağrıdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here